تجهیزات پزشکی هسته ای بیمارستانی

شیلد تزریق 2cc دارای ضامن نگهدارنده سرنگ
شیلد تزریق 5cc دارای ضامن نگهدارنده سرنگ
شیلد تزریق 10cc دارای ضامن نگهدارنده سرنگ
حفاظ حمل سرنگ یک خانه
حفاظ حمل سرنگ چهار خانه
حفاظ حمل ویال
حفاظ دوشیدن ویال شیشه دار
گلاوباکس ساده با شیشه 20*10 سانتیمتر
ال بلاک استیل با شیشه 20*20 سانتیمتر
ال بلاک با قابلیت تغییر زاویه(مفصل دار)
سطل سربی ساده کوچک
سطل سربی ساده متوسط
سطل سربی ساده بزرگ
سطل سربی استیل کوچک
سطل سربی استیل متوسط
سطل سربی استیل بزرگ
سطل سربی استیل بزرگ
سطل سربی استیل چرخدار
باکس نگهداری ژنراتور با سرب به ضخامت 1 سانتیمتر
باکس نگهداری ژنراتور با چیدمان آجرهای سربی 5 سانتیمتر
باکس نگهداری پسماند رومیزی با 5 میلیمتر سرب به ابعاد 40*35*35
باکس نگهداری پسماند انبارش با 5 میلیمتر سرب پرتابل به ابعاد 7.*70*70
صفحات سربی به ضخامت 10 میلیمتر و به ابعاد 100*550 برای حفاظت میزها-سکوها و داخل هود
کابینت و هود تقویت شده پزشکی هسته ای بدون سرب
کابینت و هود تقویت شده با ورق های سربی جانبی 2 میلیمتر و کف سربی 10میلیمتر, مخصوص رادیوداروهای پرانرژی به ابعاد 110*60(ابعاد سکو) با فن
انبر و فورسپس در اندازه های مختلف
آجر سربی راسته معمولی به ضخامت 5 سانتیمتر و به ابعاد 10*10
آجر سربی راسته کف به ضخامت 5 سانتیمتر و به ابعاد 10*10
آجر گوشه معمولی به ضخامت 5 سانتیمتر و به ابعاد 10*(10+5)
آجر گوشه کف به ضخامت 5 سانتیمتر و به ابعاد 10*(10+5)
آجر سربی راسته به ضخامت 3 سانتیمتر
آجر سربی گوشه به ضخامت 3 سانتیمتر
سکوی تزریق معمولی با سرب 1 سانتیمتر بدون شیشه
پارتیشن ثابت و پرتابل سربی
انواع روپوش سربی پزشکی با قابلیت انعطاف بالا و تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی
محافظ تیروئید سربی ایرانی-صادراتی با میزان سرب 0.5 میلیمتر استاندارد و دارای تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی
محافظ گناد سربی ایرانی-صادراتی (سه تکه)
نیم دامن سربی ایرانی-صادراتی با میزان سرب 0.5 میلیمتر و دارای تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی (بچگانه) (مدل لبه دار)
دستکش سربی لاتکس
عینک سربی در انواع مختلف
پاراوان سربی لولادار با میزان سرب 2 میلیمتر استاندارد, 3لنگه پرتابل به ابعاد 180*110 و با شیشه سربی ایرلندی به ابعاد 15*10 با میزان سرب 2.1 میلیمتر استاندارد دارای تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی
چراغ اخطار اشعه سه وجهی با آلارم
چراغ تاریکخانه با دیمر کنترلی سه وجهی

و….