1- فیلم رادیوگرافی صنعتی ساخت کمپانی Carestream (کداک)

 • فیلمmx125 در عرض های 7 سانت و 10 سانت با روکش سربی(PB) و بدون روکش سربی (NIF).
 • فیلم AA400 در عرضهای 7 سانت و 10 سانت با روکش سربی (PB) و بدون روکش سربی (NIF).
 • فیلمهای کمپانی Carestream بسیار دانه ریز بوده و حساسیت بالایی دارند.

2- فیلم رادیوگرافی صنعتی فوجی (Fuji)

  • فیلم فوجی IX50 در عرض های 7 و 10 سانت به صورت رول و شیت با روکش سربی (PB) و بدون روکش سربی (NIF).
  • فیلم فوجی IX80 در عرض های 7 و 10 سانت به صورت رول و شیت با روکش سربی (PB) و بدون روکش سربی (NIF).
  • فیلم فوجی IX100 در عرض های 7 و 10 سانت به صورت رول و شیت با روکش سربی (PB) و بدون روکش سربی (NIF).

3 – فیلم رادیوگرافی صنعتی آگفا (AGFA)

 • فیلم آگفا D4 در عرض های 7 سانت و 10 سانت با روکش سربی(PB) و بدون روکش سربی (NIF).
 • فیلم آگفا D7 در عرض های 7 سانت و 10 سانت با روکش سربی(PB) و بدون روکش سربی (NIF).

4 – داروی (ماده) ظهور و ثبوت فیلم رادیوگرافی

 • داروی ظهور و ثبوت رادیوگرافی کداک (CARESTREAM)
 • داروی ظهور و ثبوت رادیوگرافی چمپیون (CHAMPION)
 • داروی ظهور و ثبوت رادیوگرافی فوجی (FUJI)
 • داروی ظهور و ثبوت رادیوگرافی ایرانی

****

 • جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش خرید با ما تماس بگیرید.

1111
null