کاتر برش فیلم رادیوگرافی

با تیغه مناسب و از جنس مرغوب

مناسب جهت برش تک برگ و دسته ای انواع فیلم رادیوگرافی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.