دزیمتر جیبی قلمی Arrow-tech

دزیمتر جیبی مستقیم خوان (Direct-Reading Dosimeter) یک دزیمتر الکترونیکی به شکل قلم می باشد که از یک اتاقک یونی برای شناسایی و اندازه گیری میزان تشعشعات رادیواکتیو (گاما و ایکس) مورد استفاده قرار می گیرد. شیشه به کار رفته در دریچه این دزیمتر از جنس یاقوت ساخته شده که به هیچ عنوان قابل خراش انداختن و … نیست.

با وجود این شیشه ضد خراش این نوع دزیمترها به جهت حساسیت کاری که انجام می دهند, ابزارهایی با میزان حساسیت بالا هستند که احتیاج به نگهداری و مراقبت شدید دارند.

این نوع دزیمتر احتیاج به کالیبراسیون سالانه در مراکز ویژه کالیبراسیون تجهیزات پرتونگاری دارد.

برای صفر کردن عقربه دزیمتر و آماده کردن آن برای خوانش مجدد میزان دز رادیواکتیو از ابزاری به نام شارژر دزیمتر استفاده می شود.

Specifications:

 • Radiation Detected: Gamma and X-Ray from 16 keV to 6 MeV
 • Range:0-2 mSv
 • Detector:Fiber-Electrometer mounted in an Electrically Conductive Plastic Ion Chamber
 • Detector Housing:Very low permeability plastics – Hermetically-Sealed
 • Accuracy:+/– 10% of true exposure
 • Rate Response:Dose rate independent for Gamma and X-Ray
 • Electrical Leakage:Less than 1.0% of full scale for 24 hours at 50 C
 • Temperature Range:-20 degrees C to +50 degrees C
 • Relative Humidity: Up to 90%
 • Dimensions: 4.5” (12.4 cm) Length X .6“ (1.5 cm) Diameter
 • Weight: 1.0 oz. (25 grams)
 • Finish: Natural Matte Black with a Metal Clip
 • Shelf Life: 20 Years
 • Specifications:ANSI N13.5 and ANSI N322-1997

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *