پرس انواع سرشلنگ
پرس استاندارد سرشلنگ کرنک و گایدتیوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.